Hunting-shop.cz

Hunting-shop BAZAR

Hunting-shop FOTOGALERIE

AFARS - Ready made clothing for hunting

Strelci.com

Gunlex.cz

Awald.sk

Irský teriér

Přihlásit se
Vaše jméno/přezdívka:
Vaše heslo:

> registrace
> zapomenuté heslo

Vyhláška o době lovu zvěře


hlavní strana

Vyhláška o době lovu zvěře ze dne 7.6.2002

 
245
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 7. června 2002
o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
 
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, (dále jen "zákon"):
 
Doba lovu jednotlivých druhů zvěře
§ 1
Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:
a)  
daněk skvrnitý - daněk, daněla a daňče od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
b)  
jelen evropský - jelen, laň a kolouch jelena evropského od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
c)  
jelenec běloocasý - jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
d)  
jezevec lesní od 1. října do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,
e)  
kamzík horský - kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 30. listopadu,
f)  
koza bezoárová - kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
g)  
králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 3,
h)  
kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,
i)  
liška obecná od 1. ledna do 31. prosince,
j)  
muflon - muflon, muflonka, muflonče od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
k)  
ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února,
l)  
prase divoké - kňour a bachyně od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a 2, sele a lončák od 1. ledna do 31. prosince,
m)  
sika Dybowského - jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
n)  
sika japonský - jelen, laň a kolouch od 1. srpna do 15. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
o)  
srnec obecný - srnec od 16. května do 30. září, srna a srnče od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,
s)  
zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 3 a dále od 1. ledna do 31. ledna jen odchytem,
t)  
bažant královský - kohout od 16. října do 15. března a bažant královský - slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 16. října do 31. prosince,
u)  
bažant obecný - kohout od 16. října do 31. prosince, bažant obecný - slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 16. října do 31. prosince,
v)  
hrdlička zahradní od 16. října do 15. února,
w)  
holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října,
x)  
husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna,
y)  
husa polní od 16. srpna do 15. ledna,
z)  
husa velká od 16. srpna do 15. ledna,
aa)  
kachna divoká od 16. srpna do 30. listopadu,
bb)  
krocan divoký - krocan a krůta od 1. října do 31. prosince, pouze krocan též od 15. března do 15. dubna,
cc)  
lyska černá od 16. srpna do 30. listopadu,
dd)  
perlička obecná od 16. října do 31. prosince,
ee)  
polák chocholačka od 16. srpna do 30. listopadu,
ff)  
polák velký od 16. srpna do 30. listopadu,
gg)  
straka obecná od 1. června do konce února,
hh)  
vrána obecná od 1. června do konce února,
ii)  
do dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost se doba lovu dále uvedených druhů zvěře stanoví takto:
  
1. 
špaček obecný od 15. června do 30. listopadu, avšak jen v místech intenzivního obhospodařování višňových a třešňových sadů a vinic,
  
2. 
orebice horská od 16. října do 31. prosince, v bažantnicích [§ 2 písm. k) zákona] od 16. října do 31. ledna.
 
§ 2
(1) Celoročně lze v oboře odchytem lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy (§ 3 odst. 2 zákona).
(2) V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní (§ 3 odst. 3 zákona) lze celoročně lovit prase divoké, kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.
(3) Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích. Oplocením se pro účely této vyhlášky rozumí takové oplocení, které celoročně zabraňuje uvedeným druhům zvěře volně vnikat na tyto plochy.
(4) Na veřejných a neveřejných vnitrostátních a mezinárodních letištích využívaných k leteckému provozu lze celoročně lovit všechny druhy zvěře uvedené v § 1, které by mohly ohrozit bezpečnost leteckého provozu, jakož i káně lesní a káně rousné. Nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy1) upravující lov ostatních druhů zvěře, které by mohly ohrozit bezpečnost leteckého provozu na uvedených letištích.
 
§ 3
Bližší podmínky provádění lovu
 
(1) Na stejném honebním pozemku lze lovit zajíce polního pouze jedenkrát v roce a bažanta obecného pouze dvakrát v roce. V bažantnicích [§ 2 písm. k) zákona] lze bažanta obecného lovit bez omezení uvedeného v předchozí větě.
(2) Společným lovem "na tahu" lze lovit
 
a)  
husu běločelou, husu polní a husu velkou pouze 3 dny v týdnu, a to ve středu, v sobotu a v neděli,
b)  
kachnu divokou, lysku černou, poláka chocholačku a poláka velkého pouze 2 dny v týdnu, a to ve středu a v sobotu.

§ 4
Účinnost
 
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.
(2) Ustanovení § 1 písm. ii) pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost
Ministr:
Ing. Fencl v. r.

1)  
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb.
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb. a vyhlášky č. 190/2000 Sb.
 

publikováno 15. 12. 2009, 19:28:25

Počet zobrazení: 7240

Komentáře (řazené od nejnovějších):
autor: gustav (neregistrovaný) | vloženo 17. 07. 2012, 14:08:39 reagovat

Též je tam taky jiné datum na lov strak,vran.Loví se od 1.července,to je psáno v myslivosti a tady je již psáno od 1.června.Co je špatně. Kachny mají též jiný termín.Kde udělali kapitalisti chybu??????????

autor: Jiří Votýpka (neregistrovaný) | vloženo 12. 09. 2011, 16:30:58 reagovat

Jsem trochu zmaten z termínů lovu kachny divoké. Vyhláška zákona z r.2002 uvádí dobu 16.8.-30.11., ČMMJ a časopis myslivost tam má dobu 1.9–30.11. Jak to mám chápat. Je to rozdíl u vysazovaných a divokých kachen?

Jiri.Votypka@seznam.cz díky

Komentovat článek "Vyhláška o době lovu zvěře "
Vaše jméno:
Text:
Přiložit obrázky:
(nepovinné)
Jaký den následuje po pátku?
(ochrana proti spamu)